الگوریتم انتخاب و نحوه محاسبه kpi

ایا میدانید الگوریتم انتخاب و نحوه محاسبه kpi چیست ؟

از شاخص های کلیدی عملکرد KPI  برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد ، کسب و کارها و…..

استفاده میشود .

هر کسب و کار یا سازمانی دارید ، در حوزه کاری شما شاخص هایی وجود دارند که

برای شما تعیین می کنند بر چه چیزهایی باید بیش از بقیه متمرکز شوید و این شاخص

نشان دهنده ی اینده و چشم انداز اینده سازمان شما هستند .

 

این شاخص ها با نام شاخص های کلیدی عملکرد و یا KPI  شناخته میشوند که مخفف

عبارت  KEY PERFORMANCE INDICATOR  است .

 

شاخص کلیدی عملکرد KPI  چیست ؟

 

شاخص کلیدی kPI  شاخص های مهم پیشرفت به سمت نتیجه مورد نظر هستند .

تمرکز KPI ها بر بهبود استراتژیک و عملیاتی است و امکان تحلیل را برای تصمیم گیری ایجاد می کنند و ه تمرکز کردن

بر انچه که واقعا مهم است کمک می کند .

 

مدیریت با استفاده از KPI شامل تعیین اهداف و پیکیری و نظارت بر پیشرفت ان به سمت اهداف است .

مدیریت با KPI  اغلب به معنای تلاش برای بهبود شاخص های پیشرو است که بعدا بهبود شاخص های تاخیری را به دنبال

خواهد داشت .

 

شاخص های پیشرو همانطور که از اسمش پیداست ، پیشرو موفقیت های اینده هستند .

شاخص های تاخیری نشان می دهد که سازمان در گذشته در دستیابی به نتایج به چه میزان

موفق بوده است .

بیشتر بدانید : اشتباهات رایج در تولید محتوا

 

لگوریتم انتخاب و نحوه محاسبه kpi

 

 

مزایای شاخص کلیدی عملکرد

 

یک شاخص کلیدی خوب مزایای زیر را به دنبال دارد :

 

. شواهد عینی از پیشرفت در اختیار شما قرار می دهد .

. چیزی که باید را اندازه گیری می کند بنابراین گزارش ها مناسب تر و هدفمند تر میشود .

. امکان مقایسه و بررسی پیشرفت فراهم می شود .

. مفاهیمی مانند بهره وری ، اثر بخشی  ، به موقع بودن ، کارایی ، استفاده از منابع و .. را روشن و

قابل ردیابی می کند.

 

انواع شاخص های کلیدی عملکرد

 

این شاخص ها را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد :

 

. شاخص های ورودی

این شاخص میزان استفاده از منابع را نشان می دهند که این مشخصه هارا شامل میشود :

 

. مقدار

. نوع

. کیفیت

. شاهص های فرآیندی

شاخص های  فرایند با فعالیت که کارایی؛ کیفیت و یا فرایند های خاص مورد استفاده

برای مثال ابزارهای کنترلی و یا اموزش چقدر موثر بوده اند ؟

 

. شاخص های خروجی

این شاخص مربوط به نتیجه کار هستند و نشان می دهند چه مقدار از کار انجام شده و انچه

تولید شده است را تعریف میکنند.

 

. شاخص های برآمد

این مورد بر روی دستاوردها یا تاثیرات متمرکز می شوند .

تفاوت این شاخص با شاخص های قبلی در این است که این شاخص ها در مرحله ی بازخورد از مشتری

خودشان را نشان می دهند .

 

. شاخص های استراتژیک

پیشرفت را به سمت اهداف استراتژی که به دنبال می کنند و تمرکز انها بر نتایج مطلوب است

این نتایج شامل برایندهای میانی و یا پایانی است .

این شاخص های استراتژیک برای ارزیابی پیشرفت سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک خود استفاده میشود

که شامل 4 بعد است : مشتری ، مالی ، فرایند های داخلی ، ظرفیت سازمان

 

. شاخص های عملیاتی

این مورد بر روی عملیات ها و تکنیک ها متمرکز بوده و به منظور اطلاع رسانی برای تصمیمات بهتر طراحی شده اند .

 

. شاخص های پروژه ای

شاخص پیشرفت پروژه و اثر بخشی ان را متمرکز می شود .